Archiwalny
Data wydarzenia: 16.11.2021 17:00

Obwieszczenie - Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej Michałowice Osiedle

16
Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej ,,Michałowice Osiedle”, ktore odbędzie się 16 listopada, w godz. 17.00, Michałowice, ul. Raszyńska 34.

Spółka Wodna , Michałowice Osiedle" , ul. Raszyńska 34, 05-816 Michałowice

OBWIESZCZENIE

W związku z obostrzeniami jakie obowiązywały w zeszłym roku, Spółka Wodna nie była w stanie dokonać wyboru Nowego Zarządu oraz Nowego
Zarządu Komisji Rewizyjnej. Jako, że na Zarządzie ciąży ten obowiązek, Spółka Wodna zaprasza na Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej ,,Michałowice Osiedle”, na którym to odbędzie się wybór kandydatów do Zarządu oraz Zarządu Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie & 22 ust. 1 pkt. 9 Statutu Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 16 listopada o godzinie 17.00 pierwszy termin i 17.15 drugi termin,
w Michałowicach przy ulicy Raszyńskiej 34,w świetlicy na II piętrze z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków SW
2.: Wybór przewodniczącego zebrania
3. Powołanie protokolanta
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Wybór Zarządu
6. Wybór Komisji Rewizyjnej
7. Wolne wnioski
Ze względu na pandemie obowiązuje zakładanie maseczek.
Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu

Eugeniusz Hanc

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji