Archiwalny
Data wydarzenia: 15.10.2022 14:30

Piknik ekologiczny "Nauczmy się kochać przyrodę"

593
Wójt Gminy Michałowice oraz Sołtys Sołectwa Reguły zapraszają na piknik ekologiczny "Nauczmy się kochać przyrodę" (15 października, godz. 14:30).

W programie:

  • spacer z ornitologiem - zajęcia edukacyjne dla rodzin;
  • budowa budek lęgowych dla ptaków;
  • wspólne sadzenie drzew i krzewów;
  • ostatni mecz sezonu siatkówki plażowej;
  • ognisko z kiełbaski.

Miejsce:

  • Reguły, ul. Wiejska 13 (teren parku).

Zadanie pn. "Nauczmy się kochać przyrodę" jest dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

grafika prezentująca treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także