Archiwalny
Data wydarzenia: 22.06.2024 18:00

Piknik "Powitanie Lata 2024" - Suchy Las

167
Sołtys i Rada Sołecka Suchego Lasu zapraszają mieszkańców na piknik "Powitanie Lata 2024"
(sobota, 22 czerwca, od godz. 18.00).

Miejsce:

/świetlica wiejska/, Suchy Las, ul. Ks. M. Woźniaka 6.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także