Archiwalny
Data wydarzenia: 01.08.2023 16:00

Piosenki z Powstania Warszawskiego - Michałowice

54
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 2 w Michałowicach zaprasza wszystkich członków koła na wspólne śpiewanie piosenek powstańczych wraz z Chórem "Michałowiczanka" z okazji 79 rocznicy Powstania Warszawskiego
(wtorek, 1 sierpnia, godz. 16.00)

Miejsce:

Michałowice, ul. Raszyńska 34 /II piętro/

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także