Archiwalny
Data wydarzenia: 26.04.2024 19:30

Pokaz filmowy - film pt. "20 dni w Mariupolu"

22
Zarząd Osiedla Michałowice zaprasza mieszkańców na pokaz filmowy
(piątek, 26 kwietnia, godz. 19.30).

Miejsce:

ul. Raszyńska 34, Michałowice.

Wydarzenie finansowane jest z funduszu Osiedla Michałowice.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także