Archiwalny
Data wydarzenia: 02.12.2021 14:00

Pokaz rozpalania w piecu "od góry"

23
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi oraz sołtysi Opaczy-Kolonii i sołectwa Komorów zapraszają mieszkańców na pokaz rozpalania w piecu "od góry", który jest prawidłowym, efektywnym i szybkim sposobem do stosowania np. w kominkach i piecach (2 grudnia godz. 14:00, 3 grudnia godz. 14:00).

2 grudnia 2021 r. godz. 14:00 w Opaczy - Kolonii, teren przy świetlicy, ul. Ryżowa 90.

3 grudnia 2021 r. godz. 14:00 w Komorowie - Wsi, teren przy świetlicy, ul. Kaliszany 19.

Zapraszamy!

 

pokaz palenia

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Wydarzenie organizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19.

 

Autor: Maria Bielecka
Opublikowany przez: Maria Bielecka

Zobacz także