Archiwalny
Data wydarzenia: 20.11.2021 12:30

Pokaz rozpalania w piecu od góry w Nowej Wsi

41
Sołtys Nowej Wsi oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Nowej Wsi zapraszają mieszkańców na pokaz rozpalania w piecu "od góry" (20 listopada godz. 12.30).

Nowa Wieś, ul. Główna 52B, teren przy świetlicy.

 

Rozpalanie pieca od góry w Nowej Wsi

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Wydarzenie organizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19.

 

Opublikowany przez: Maria Sawicka
Podobne tematy: piece, Sołectwo Nowa Wieś

Zobacz także