Archiwalny
Data wydarzenia: 18.11.2023 17:00

Potańcówka andrzejkowa - Sołectwo Reguły

45
Regulskie Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Sołtys i Rada Sołecka Reguł zapraszają na potańcówkę andrzejkową
(sobota, 18 listopada, godz. 17.00).

Oferujemy poczęstunek oraz napoje zimne i gorące, zapewniamy dobrą zabawę. 

Miejsce:

Reguły, ul. Wiejska 13 /świetlica/.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także