Archiwalny
Data wydarzenia: 10.12.2022 15:00

Przedstawienie świąteczne dla dzieci - Suchy Las

47
Sołtys i Rada Sołecka Suchego Lasu zapraszają dzieci z sołectwa na przedstawienie świąteczne "Pomocnik Świętego Mikołaja" (10 grudnia, godz. 15:00).

W programie:

  • zabawa dla dzieci,
  • sesja zdjęciowa,
  • paczki od Świętego Mikołaja.

Miejsce:

  • Suchy Las, ul. Ks. Woźniaka 6 (świetlica wiejska).

Finansowane z funduszu sołeckiego Suchego Lasu.

grafika prezentująca treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także