Archiwalny
Data wydarzenia: 12.05.2023 18:00

Przygoda z sushi - Nowa Wieś

46
Radni, Sołtys i Rada Sołecka Nowej Wsi zapraszają na warsztaty kulinarne dla dorosłych - "Przygoda z sushi"
(piątek, 12 maja, godz. 18.00)

Obowiązują zapisy!

Tel: 603 309 862.

Miejsce:

Świetlica; Nowa Wieś; ul. Główna 52b.

Warsztaty finansowane są z funduszu sołeckiego Nowej Wsi.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także