10.06.2022 08:50

"Razem być" występ Pozytywnie Nastrojonych

1
Zespół wokalny "Pozytywnie Nastrojone" założony przez O rety, kobiety! KGW w Pęcicach zaprasza na krótki występ pn. "Razem być" ( 14 czerwca, godz. 20:00).

Koncert podsumowuje pierwszy rok działalności zespołu. 

Po koncercie odbędzie się drobny poczęstunek.

Miejsce:

  • sala multimedialna w Urzędzie Gminy Michałowice.

Dofinansowane z budżetu gminy Michałowice w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych.

grafika prezentująca treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji