Archiwalny
Wydarzenie cykliczne

Robótki ręczne - Michałowice Osiedle i Michałowice Wieś

52
Zarząd Osiedla Michałowice i Sołtys Michałowic Wsi zapraszają dorosłych na zajęcia cykliczne pn.: Robótki ręczne (poniedziałek, w godz. 16.00-18.00).

Miejsce: ul. Raszyńska 34, Michałowice.

Zapisy SMS:  600 597 828

 

Wydarzenie finansowane z funduszu sołeckiego Michałowic Wsi i Michałowic Osiedla.

Grafika obrazująca zaproszenie na spotkanie


Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją gminy.


Spotkania organizowane zgodnie zasadami bezpieczeństwa związanymi z covid-19.

 

Opublikowany przez: Maria Bielecka

Zobacz także