Archiwalny
Data wydarzenia: 16.03.2024 11:00

Sąsiedzkie sprzątanie Granicy

16
Zarząd Osiedla Granica zaprasza na sąsiedzkie sprzątanie Granicy
(sobota, 16 marca, godz. 11.00).

Sprzątamy:

  • ulice;
  • pobocza;
  • tereny otwarte;
  • las.

Zapewniamy worki i rękawiczki.

Punkty wydawania worków i rękawiczek:

  • przy świetlicy - Granica, ul. Czeremchy 1;
  • przy boisku gminnym - parking, ul. Nowogranicka.

Grafika zawiera treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także