Archiwalny
Data wydarzenia: 01.04.2023 16:00

Składkowe spotkanie Wielkanocne - Opacz-Kolonia

36
Radna, Sołtys, Rada Sołecka Opaczy-Kolonii oraz Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło NR 5 serdecznie zapraszają mieszkańców Opaczy-Kolonii na spotkanie Wielkanocne.
(sobota, 1 kwietnia, godz. 16.00)

Mile widziane świąteczne potrawy!

Miejsce:

Świetlica, ul. Ryżowa 90, Opacz-Kolonia.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także