Archiwalny
Data wydarzenia: 16.12.2023 16:00

Składkowy wieczór wigilijny Sołectwa Opacz Kolonia

23
Radna, Sołtys, Rada Sołecka Opaczy-Kolonii oraz Związek Emerytów i Rencistów Koło nr. 5 zapraszają mieszkańców na składkowy wieczór wigilijny
(sobota, 16 grudnia, godz. 16.00).

Wystąpi chór "Czerwone Korale"

Mile widziane świąteczne potrawy.

Miejsce:

Świetlica, ul. Ryżowa 90, Opacz-Kolonia.

Wydarzenie finansowane jest z funduszu sołeckiego Sołectwa Opacz-Kolonia.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także