Archiwalny
Data wydarzenia: 09.09.2023 11:00

Spacer ekologiczny "Zielony mosteczek"

24
Koło Gospodyń Wiejskich Pęciczanki zapraszają na spacer ekologiczny po mokradłach Raszynki
(9 września, godz. 11.00).

Miejsce: 

  • zbiorniki retencyjne w Michałowicach.

W trakcie spaceru:

  • posłuchamy przyrodnika;
  • zaśpiewają przedszkolaki z Michałowic;
  • poszukamy kumaka;
  • zjemy zielone przysmaki.

Coś dla dorosłych, coś dla dzieci, dużo dla przyrody. 

Zabierz rodzinę i dobry humor!

Wydarzenie dofinansowane z budżetu Gminy Michałowice w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych.

grafika prezentująca treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także