Archiwalny
Data wydarzenia: 09.12.2023 18:00

Spotkanie autorskie z pisarzem Przemysławem Piotrowskim

23
Radni, Sołtys i Rada Sołecka Nowej Wsi zapraszają na spotkania z autorem kryminałów i thrillerów Przemysławem Piotrowskim
(sobota, 9 grudnia, godz. 18.00).

Przemysław Piotrowski autor kryminałów i thrillerów m.in.: „Prawo matki”, „Nic do stracenia”, „Zaraza”, „Bagno”, „Piętno”, „Sfora”, „Cherub”, „La Bestia”.

Autor wychodzi poza schematy, jego postacie są dalekie od stereotypów, a książki kipią od emocji. Gdy zaczynamy czytać książki tego autora, to nie możemy się oderwać.

 

„Życie pisze najstraszniejsze scenariusze. I te najbardziej niewiarygodne.”

Przemysław Piotrowski

Miejsce:

Świetlica, ul. Główna 52B, Nowa Świetlica.

Wydarzenie jest finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Nowa-Wieś. 

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także