Archiwalny
Data wydarzenia: 17.12.2022 17:30

Spotkanie Opłatkowe w Sołectwie Reguły.

61
Sołtys i Rada Sołecka Reguł serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na "Spotkanie Wigilijne"
(17 grudnia, godz. 17.30).

W programie:

  • okolicznościowy występ zespołu Canticum Gratiorum;
  • składanie życzeń oraz poczęstunek.

Miejsce:

Świetlica wiejska w Regułach przy ul. Wiejskiej.

Wydarzenie jest finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Reguły.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także