Archiwalny
Data wydarzenia: 01.04.2023 15:00

Spotkanie Wielkanocne - Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 2

59
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 2 w Michałowicach zaprasza wszystkich członków koła na uroczyste spotkanie Wielkanocne
(sobota, 1 kwietnia, godz. 15.00)

Miejsce:

ul. Szkolna 15; Michałowice.

Grafika prezentuje treść komunikatu

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także