Archiwalny
Data wydarzenia: 27.10.2023 18:00

Spotkanie z cyklu - PoRozmawiajMy o ... - Filozofia w "Warsztacie"

16
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogród Komorów "Komorowianie" zaprasza na spotkanie z cyklu - "Filozofia w Warsztacie"
(piątek, 27 października, godz. 18.00).

Tematem spotkania będą rozważania o miejscu stoika we współczesnym świecie. 

Prowadzącą spotkanie będzie dr Urszula Wolska - doktor filozofii, kobieta wielu zawodów, od kilkunastu lat zajmuje się filozofią praktyczną, prowadzi gabinet filozoficzny, kursy filozoficzne, pisze książki.

Miejsce spotkania:

  • "Warsztat" Komorów, ul. Ceglana 2d.

 

Wydarzenie dofinansowane jest z budżetu gminy Michałowice w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych.

Grafika prezentuje treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także