Archiwalny
Data wydarzenia: 13.07.2023 18:00

Spotkanie z cyklu - PoRozmawiajMy o ... - Natura Komorowa

18
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogród Komorów "Komorowianie" zaprasza na spotkanie z cyklu "Natura Komorowa"
(czwartek, 13 lipca, godz. 18.00)

W ramach warsztatów dr inż. Maja Skibińska przedstawi temat:

  • przestrzeń i szczęście, czyli jak otoczenie wpływa na ludzki dobrostan - prezentacja, rozmowa i spacer sensualny.

dr inż. Maja Skibińska - architektka krajobrazu, badaczka przestrzeni publicznej. 

Miejsce:

  • Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kraszewskiego 3, Komorów

Wydarzenie dofinansowane jest z budżetu gminy Michałowice w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych.

Grafika prezentuje treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także