Archiwalny
Data wydarzenia: 13.04.2024 11:00

Sprzątanie Michałowic

16
Zarząd Osiedla Michałowice zaprasza mieszkańców na sprzątanie Michałowic
(sobota, 13 kwietnia, godz. 11.00).

Miejsce zbiórki:

  • Skatepark, ul. Ks. J. Popiełuszki, róg ul. Kwiatowej/Regulskiej/Kolejowej.

Zapewniamy worki i rękawice. Zapraszamy wolontariuszy!

Grafika prezentuje treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także