Archiwalny
Data wydarzenia: 02.04.2022 10:00

Sprzątanie Michałowic

23
Zarząd Osiedla Michałowice zaprasza mieszkańców do akcji "Sprzątanie Michałowic" (2 kwietnia, godz. 10:00).

Miejsca zbiórki:

  • Skate Park,
  • ul. Popiełuszki, róg Raszyńskiej,
  • przy stacji WKD,
  • ul. Kolejowa, róg Kwiatowej.

Czas trwania:

  • 10:00-13:00.

Zapraszamy wolontariuszy.

Zapewnione rękawice i worki na śmieci.

sprzątanie michałowic

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Osiedle Michałowice

Zobacz także