Archiwalny
Data wydarzenia: 11.11.2023 16:00

Święto Niepodległości, koncert patriotyczny - Pęcice Małe

15
Sołtys i Rada Sołecka Pęcic Małych zapraszają mieszkańców na koncert patriotyczny w wykonaniu zespołu "Kapsel"
(sobota, 11 listopada, godz. 16.00).

Miejsce:

Pęcice Małe, ul. Brzozowa 18 /świetlica/.

Wydarzenie finansowane jest z funduszu sołeckiego Pęcic Małych.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także