Archiwalny
Data wydarzenia: 10.02.2024

Taneczna zabawa ostatkowa - sołectwo Michałowice-Wieś

52
Radna i Sołtys Michałowic-Wsi zapraszają mieszkańców Michałowic-Wsi na taneczną zabawę ostatkową
(sobota, 10 lutego, godz. 20.00-1.00).

Zachęcamy do zapełnienia stołu szwedzkiego napojami i potrawami.

Obowiązują zapisy! Tel 600-058-085.

Miejsce:

  • Świetlica, ul. Zaułek 7, Pęcice.

Wydarzenie finansowane jest z funduszu sołeckiego sołectwa Michałowice-Wieś.

Grafika prezentuje treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

 

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także