Archiwalny
Data wydarzenia: 02.10.2022 12:30

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej w hołdzie pięciu Powstańcom Warszawskim - mieszkańcom Michałowic

147
Wójt Gminy Michałowice oraz Komitet Społeczny zapraszają w 78. rocznicę zakończenia Powstania Warszawskiego na uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej w hołdzie pięciu Powstańcom Warszawskim - mieszkańcom Michałowic (2 października, godz. 12:30).

Piątka z Michałowic:

  • Zbigniew Maliński „Sławicz” - w Powstaniu Warszawskim brał udział w wieku 19 lat. Oddział: Armia Krajowa – Batalion „Kiliński” – 2. kompania „Szare Szeregi”. Po 17 sierpnia Zgrupowanie „Hal” – kompania szturmowa – I pluton. Miał stopień podporucznika. Zmarł 23 września 1944 r. w wyniku odniesionych ran. Szlak bojowy: Śródmieście Północ.
  • Witold Janikowski „Vis” - najmłodszy uczestnik Powstania Warszawskiego z Michałowic, miał 16 lat jak wstąpił do AK. Oddział: Armia Krajowa – Batalion „Kiliński” – 1. kompania „Wigry” – pluton 162. Od 17 sierpnia Zgrupowanie „Hal” – kompania szturmowa – I pluton. Szlak bojowy: Śródmieście Północ. Po Powstaniu trafił do niewoli niemieckiej.
  • Józef Ostrowski „Kartacz” - w Powstaniu Warszawskim wziął udział w wieku 18 lat. Oddział: Armia Krajowa – Batalion „Kiliński” – 1. kompania „Wigry” – pluton 162. Od 17 sierpnia Zgrupowanie „Hal” – kompania szturmowa – I pluton. Został postrzelony, zmarł 22 sierpnia 1944 r. Do Powstania poszedł z ojcem Czesławem Ostrowskim. Miał stopień starszego strzelca. Szlak bojowy: Śródmieście Północ.
  • Czesław Ostrowski „Czesław” - najstarszy michałowicki uczestnik Powstania Warszawskiego. Przed wojną pracował w banku, w latach 30. zakupił ziemię od hrabiny Barbary Grocholskiej i wybudował dom. 1 sierpnia 1944 r. wraz z najstarszym, 18-letnim synem Józefem poszedł walczyć w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie Czesław Ostrowski został dyrektorem jednego z wydawnictw „Ruchu” (później RSW „Prasa – Książka – Ruch”) – na stanowisku tym pracował do emerytury, czyli do drugiej połowy lat 60. ubiegłego stulecia.
  • Czesław Kiciński "Mars" - do Powstania Warszawskiego poszedł w wieku 18 lat. Oddział: Armia Krajowa – Zgrupowanie „Kryska” – 3. kompania – pluton 1140. Szlak bojowy: Górny Czerniaków. Odniesione rany: Ranny 15.09.1944 r. Przeżył Powstanie, zmarł w roku 2000.

Miejsce:

Michałowice, ul. Raszyńska 34 (teren przed budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta).

 

grafika prezentująca treść komunikatu

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także