Archiwalny
Data wydarzenia: 06.11.2021 17:00

Warsztaty Anioły z masy solnej w Nowej Wsi

21
Radni, Sołtys i Rada Sołecka Nowej Wsi zapraszają mieszkańców na warsztaty "Anioły z masy solnej". Podczas zajęć uczestnicy nauczą się wykonywać figurki z masy plastycznej (6 listopada godz. 17.00).

Nowa Wieś, ul. Główna 52B, świetlica.

 

Na zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem:

603-309-862

 

Warsztaty finansowane z funduszu sołeckiego Nowej Wsi.

 

Warsztaty Anioły z masy solnej w Nowej Wsi

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Wydarzenie organizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19.

 

Opublikowany przez: Maria Sawicka

Zobacz także