Archiwalny
Data wydarzenia: 11.12.2022 14:00

Warsztaty Bożonarodzeniowe w Opaczy Małej

35
Sołtys i Rada Sołecka Opaczy Małej zapraszają mieszkańców sołectwa na "Warsztaty Bożonarodzeniowe"
(11 grudnia, godz. 14.00).

Miejsce: Opacz Mała, ul. Raszyńska 34.

Zapisy telefoniczne 503 067 245 / liczba miejsc ograniczona.

Warsztaty finansowane z funduszu sołeckiego Opaczy Małej.

Grafika prezentuje treść plakatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także