Archiwalny
Data wydarzenia: 08.03.2024 17:30

Warsztaty dla dorosłych - sołectwo Komorów

46
Radna, Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Komorów zapraszają na warsztaty dla dorosłych "Wiosna tuż tuż"
(piątek, 8 marca, godz. 17.30).

Zapisy u sołtysa: tel. 664-123-476.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce:

"Kaliszowy Gaik", Komorów, ul. Kaliszany 18.

Zajęcia finansowane są z funduszu sołeckiego Sołectwa Komorów.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także