Archiwalny
Data wydarzenia: 25.03.2023 09:00

Warsztaty gofrowe - Michałowice-Wieś

15
Sołtys i Radna Michałowic -Wsi zapraszają mieszkańców na "Warsztaty Gofrowe".
(sobota, 25 marca, godz. 9.00)

Miejsce:

ul. Raszyńska 34, Michałowice.

Obowiązują zapisy!  - tel. 600 058 085 / Liczba miejsc ograniczona/.

Wydarzenie finansowane z funduszu sołeckiego Michałowic-Wsi.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także