Archiwalny
Data wydarzenia: 20.11.2022 17:00

Warsztaty kulinarne- Komorów Wieś

44
Sołtys sołectwa Komorów zaprasza dzieci na warsztaty kulinarne pn. Kuchnia turecka

Miejsce: Kaliszowy Gaik, ul. Kaliszany 18, Komorów.

Zapisy: 664 123 476, obowiązuje kolejność zgłoszeń

Wydarzenie finansowane z funduszu sołeckiego Komorowa-Wsi.

 

plakt promujacy wydarzenie


Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją gminy.


Spotkania organizowane zgodnie zasadami bezpieczeństwa związanymi z Covid-19.

 

Opublikowany przez: Maria Bielecka
Podobne tematy: Sołectwo Komorów

Zobacz także