Archiwalny
Data wydarzenia: 23.10.2021 17:00

Warsztaty malowania filiżanek w Nowej Wsi

25
Radni, Sołtys i Rada Sołecka Nowej Wsi zapraszają mieszkańców do udziału w warsztatach malowania filiżanek. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. (23 października godz. 17.00).

Nowa Wieś, ul. Główna 52B, świetlica

 

Na zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem:

603 309 862

 

Warsztaty finansowane z funduszu sołeckiego Nowej Wsi.

 

Warsztaty malowania filiżanek w Nowej Wsi

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Warsztaty organizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19.

 

Opublikowany przez: Maria Sawicka

Zobacz także