Archiwalny
Data wydarzenia: 27.04.2024 14:00

Warsztaty pizzy neapolitańskiej

47
Radni, Sołtys i Rada Sołecka Nowej Wsi zapraszają na warsztaty dla dorosłych "Warsztaty pizzy neapolitańskiej"
(sobota, 27 kwietnia, godz.14.00-20.00).

Obowiązują zapisy! Tel. 603-309-862.

Miejsce:

  • Świetlica, ul. Główna 52b; Nowa Wieś.

Warsztaty finansowane są z funduszu sołeckiego Nowej Wsi.

Grafika prezentuje treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także