Archiwalny
Data wydarzenia: 01.12.2023 17:30

Warsztaty rękodzieła, ozdoby świąteczne - sołectwo Komorów

43
Radna, Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Komorów zapraszają mieszkańców na warsztaty rękodzieła, ozdoby świąteczne "Stroiki"
(piątek, 1 grudnia, godz. 17.30).

Obowiązują zapisy! Tel. 664-123-476

Miejsce:

"Kaliszowy Gaik", Komorów, ul. Kaliszany 18

Zajęcia finansowane są z funduszu sołeckiego sołectwa Komorów.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także