Archiwalny
Data wydarzenia: 10.03.2024 10:00

Warsztaty rodzinne "Pisanki Świąteczne" - Sołectwo Komorów

28
Radna, Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Komorów zapraszają mieszkańców na warsztaty rodzinne "Pisanki Świąteczne"
(niedziela, 10 marca, godz. 10.00).

Zapisy u sołtysa: Tel. 664-123-476.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce warsztatów:

  • "Kaliszowy Gaik" - Komorów, ul. Kaliszany 18.

Zajęcia finansowane są z funduszu sołeckiego sołectwa Komorów.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także