Archiwalny
Data wydarzenia: 04.03.2023 14:00

Warsztaty Sushi - Michałowice-Wieś

33
Radna i Sołtys Michałowic-Wsi zapraszają mieszkańców sołectwa na "Warsztaty Sushi" (4 marca, godz. 14:00). Obowiązują zapisy!

Zapisy:

  • 600-058-085.

Miejsce:

  • Michałowice, ul. Raszyńska 34.

Warsztaty finansowane z funduszu sołeckiego Michałowic-Wsi.

grafika prezentująca treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także