Archiwalny
Data wydarzenia: 04.12.2021 18:00

Warsztaty - Wianek Bożonarodzeniowy w Nowej Wsi

53
Radni, Sołtys i Rada Sołecka Nowej Wsi zapraszają dorosłych mieszkańców na warsztaty tworzenia wianka Bożonarodzeniowego (4 grudnia godz. 18.00).

Nowa Wieś, ul. Główna 52 b, świetlica.

 

Na zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem:

603-309-862

Warsztaty finansowane są z funduszu sołeckiego Nowej Wsi.

 

Wianek Nowa Wieś

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Warsztaty organizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19.

 

 

 

Opublikowany przez: Maria Sawicka

Zobacz także