Archiwalny
Data wydarzenia: 23.03.2024 14:30

Warsztaty Wielkanocne - Opacz Mała

6
Sołtys i Rada Sołecka Opaczy Małej zapraszają dorosłych mieszkańców na warsztaty Wielkanocne
(sobota, 23 marca, godz. 14.30).

Obowiązują zapisy! Tel. 503-067-245.

Miejsce:

ul. Raszyńska 34

Warsztaty finansowane są z funduszu sołeckiego sołectwa Opaczy Małej.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także