Archiwalny
Data wydarzenia: 31.03.2023 17:00

Warsztaty Wielkanocne - Osiedle Michałowice

49
Zarząd Osiedla Michałowice zaprasza młodzież i dorosłych mieszkańców na warsztaty "Wielkanocne"
(piątek, 31 marca)

Warsztaty będą się odbywać w trzech grupach:

  • Grupa I - godz. 17.00;
  • Grupa II - godz. 18.00;
  • Grupa III - godz. 19.00.

Miejsce: ul. Raszyńska 34, Michałowice.

Obowiązują zapisy SMS - tel. 600 597 828.

Warsztaty finansowane z funduszu osiedla Michałowice.

Grafika prezentuje treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także