Archiwalny
Data wydarzenia: 09.07.2023 15:00

Wege - zdrowy styl życia, cykl warsztatów

39
Koło Gospodyń Wiejskich Pęciczanki zaprasza mieszkańców gminy Michałowice na cykl bezpłatnych warsztatów kulinarno-edukacyjnych.
(Start, niedziela, 9 lipca, godz. 15.00)

Zajęcia są przeznaczone dla dorosłych i młodzieży.

Miejsce:

Świetlica w Pęcicach Małych; ul. Brzozowa 18.

Obowiązują zapisy - tel. 501-026-252.

Zajęcia dofinansowane są z budżetu gminy Michałowice w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także