Archiwalny
Data wydarzenia: 11.12.2022 15:00

Wege - zdrowy styl życia -cykl warsztatów kulinarnych.

22
Koło Gospodyń Wiejskich - Pęciczanki zaprasza mieszkańców na ostatnie zajęcia organizowane w ramach cyklu bezpłatnych warsztatów kulinarno - edukacyjnych.
(11 grudnia, godz. 15.00).

Warsztaty skierowane są dla osób dorosłych i młodzieży.

Miejsce:

Świetlica w Pęcicach Małych, ul. Brzozowa 18.

Obowiązują zapisy SMS na numer tel. 501 026 252.

Warsztaty zostały  dofinansowane z  budżetu Gminy Michałowice w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych.

Grafika prezentuje treść komunikatu. 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także