Archiwalny
Data wydarzenia: 10.12.2023 17:00

Wieczór kolęd - Nowa Wieś

22
Radni, Sołtys i Rada Sołecka Nowej Wsi zapraszają na wieczór kolęd w wykonaniu Katarzyny Zawady
(niedziela, 10 grudnia, godz. 17.00).

Miejsce:

Świetlica, ul. Główna 52 B, Nowa Wieś.

Wydarzenie finansowane jest z funduszu sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś.

Grafika prezentuje treść komunikatu. 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także