Archiwalny
Data wydarzenia: 17.12.2022 17:00

Wieczór kolęd Nowa Wieś

74
Radni, Sołtys i Rada Sołecka Nowej Wsi zapraszają na wieczór kolęd z Łódzkim Teatrem Piosenki.
(sobota, 17 grudnia, godz. 17.00).

Miejsce:

Świetlica w Nowej Wsi, ul. Główna 52B.

Wydarzenie finansowane z funduszu Sołeckiego Nowej Wsi.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także