Archiwalny
Data wydarzenia: 08.04.2023 11:00

Wielkanocne Święcenie pokarmów - Granica

95
Zapraszamy wszystkich sąsiadów na wielkanocne święcenie pokarmów
(sobota, 8 kwietnia, godz. 11.00)

Miejsce:

  • Świetlica; Granica; ul. Czeremchy 1.

Grafika zawiera treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także