Archiwalny
Data wydarzenia: 30.03.2024 10:30

Wielkanocne święcenie pokarmów - sołectwo Komorów

91
Radna, Sołtys i Rada Sołecka Komorów zapraszają mieszkańców sołectwa na wielkanocne święcenie pokarmów (30 marca, godz. 10:30).

Miejsce:

  • Kaliszowy Gaik, Komorów, ul. Kaliszany 18.

grafika prezentująca treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także