Archiwalny
Data wydarzenia: 08.04.2023 10:30

Wielkanocne święcenie pokarmów w Komorowie

107
Radna, Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Komorów zapraszają mieszkańców na wielkanocne święcenie pokarmów
(8 kwietnia, godz. 10:30).

Miejsce spotkania:

  • Komorów, ul. Kaliszany 18, Kaliszowy Gaik.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta
Podobne tematy: Sołectwo Komorów

Zobacz także