Archiwalny
Data wydarzenia: 16.03.2024 11:00

Wiosenne porządki w Regułach

13
Sołtys i Rada Sołecka Reguł zapraszają mieszkańców Reguł do udziału w akcji wiosenne porządki w Regułach
(sobota, 16 marca, godz.11.00)

Zbiórka w dwóch miejscach:

  • przy świetlicy wiejskiej w Regułach - godz. 13:30;
  • przy urzędzie gminy od strony poczty - godz. 11.15.

Uczniowie uczestniczący w akcji mają możliwość zdobycia punktów za wolontariat.

Na zakończenie akcji, około godziny 13:30 zapraszamy na ognisko z kiełbaskami.

Grafika prezentuje treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także