Archiwalny
Data wydarzenia: 16.04.2023 11:00

Wiosenne sprzątanie świata - Nowa Wieś

50
Radni, Sołtys i Rada Sołecka Nowej Wsi zapraszają na wiosenne sprzątanie świata w Nowej Wsi.
(niedziela, 16 kwietnia, godz. 11.00-13.00)

Do udziału w akcji zapraszamy wszystkie chętne osoby!!!

Wydawanie worków i rękawic przed budynkiem świetlicy w Nowej Wsi.

Miejsce:

  • Nowa Wieś , ul. Główna 52b.

Grafika prezentuje treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także