Archiwalny
Data wydarzenia: 14.12.2022 19:00

Wystawa fotograficzna "Portret Michałowiczanina" Reguły

18
Stowarzyszenie Reguły Fotografii zaprasza na wystawę fotograficzną "Portret Michałowiczanina" (14 grudnia, godz. 19.00)

W ramach wystawy prezentowane są zdjęcia wykonane przez uczestników projektu mieszkańcom Gminy Michałowice.

Miejsce:

Sala multimedialna Urzędu Gminy Michałowice, Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1.

Wydarzenie dofinansowane z budżetu Gminy Michałowice w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także