Archiwalny
Data wydarzenia: 18.11.2023 20:00

Zabawa Andrzejkowa - sołectwo Michałowice-Wieś

60
Radna, Sołtys i Rada Sołecka Michałowic-Wsi zapraszają mieszkańców sołectwa Michałowice na zabawę andrzejkową
(sobota, 18 listopada, godz. (20.00).

Zachęcamy do zapełnienia stołu szwedzkiego własnymi potrawami.

Na gości czeka niespodzianka.

Obowiązują zapisy! Tel. 600-058-085.

Miejsce:

Świetlica, Pęcice ul. Zaułek 7

Wydarzenie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Michałowic-Wsi.

Grafika prezentuje treść komunikatu.Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

 

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także